Μισθώσεις

.jpg

          Τα θέματα που ανακύπτουν από την σχέση μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή (είτε πρόκειται για μισθώσεις κατοικιών, είτε για εμπορικές μισθώσεις, είτε ακόμα και για χρηματοδοτικές μισθώσεις – leasing), αντιμετωπίζονται και επιλύονται επιτυχώς με την σωστή ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων δικαίου, δηλαδή με τα εργαλεία που μας παρέχει ο ίδιος ο νομοθέτης. Ωστόσο, η γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση των ζητημάτων αυτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την γνώση, την εμπειρία, την ενημέρωση και εγρήγορση του δικηγόρου.

          Η εταιρεία μας, με μεγάλη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει με αποτελεσματικότητα:

– Κατάρτιση – τροποποίηση – καταγγελία παντός είδους μισθωτικών συμβάσεων (κατοικίας, εμπορικές, leasing)

–   Πάσης φύσεως μισθωτικές διαφορές, αγωγές για μισθώματα, απλήρωτους λογαριασμούς, κακή χρήση μισθίου, διαταγές για μισθώματα και απόδοση μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου

– Παροχή νομικών συμβουλών για όλα τα θέματα περί επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κατοικιών.