Ακίνητα - Κτηματολόγιο

          Η θέσπιση της υποχρέωσης κτηματογράφησης όλων των ακινήτων της Επικράτειας, καθώς και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας μεταβιβάσεως ακινήτων, έχουν οδηγήσει στην δημιουργία αυξημένης ανάγκης νομικής υποστήριξης του Πολίτη.

          Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με αποτελεσματικότητα:

– Τον χειρισμό όλων των θεμάτων που αφορούν στις αγοραπωλησίες ακινήτων (έλεγχο συμβολαίων, έλεγχο τίτλων στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, παράσταση σε υπογραφή συμβολαίων, αντιπαροχές, εργολαβικές συμβάσεις).

– Την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από την προσβολή δικαιωμάτων σε κινητά και ακίνητα (διεκδικητικές και αναγνωριστικές αγωγές, αγωγές διανομής, προστασία της νομής και της κυριότητας, εγγραφή και εξάλειψη προσημειώσεων και υποθηκών).

– Την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν από τις κτηματολογικές εγγραφές (αίτηση και καταχώρηση εμπράγματων δικαιωμάτων, διορθώσεις σφαλμάτων και εγγραφές, αγωγές κτηματολογίου).