Οικογενειακό Δίκαιο

2.png

      Αναλαμβάνουμε με ιδιαίτερη υπευθυνότητα και επιλύουμε, πάντοτε κατόπιν προσπάθειας εξωδικαστικής επίλυσης, διαφορές οικογενειακού δικαίου μεταξύ συζύγων, γονέων και τέκνων, συγγενών:

– Αγωγή διαζυγίου,

– Διαδικασία συναινετικού διαζυγίου,

– Αξιώσεις διατροφής μεταξύ συζύγων,

– Ζητήματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής ανηλίκων και ενηλίκων τέκνων

– Αξιώσεις από συμμετοχή στα αποκτήματα μεταξύ συζύγων.