Η Εταιρεία

Εταιρεία Banner

Η Εταιρεία

     Η δικηγορική εταιρεία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ιδρύθηκε το έτος 2007. Ο ιδρυτής και κύριος εταίρος της εταιρείας, Θεόδωρος Πασσάς, είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγο και ασκεί το επάγγελμα από το 1992. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Γερμανία και LLM από το πανεπιστήμιο του Αμβούργου.

     Η φιλοσοφία μας έχει ως επίκεντρο τον πελάτη. Στόχος όλων των συνεργατών του γραφείου είναι η μεθοδική εργασία με την μελέτη και ανάλυση των «ειδικών» αναγκών που προκύπτουν, ανάλογα με τον τομέα και το αντικείμενο δραστηριότητας του εντολέα μας. Οργανώνουμε και προτείνουμε την καλύτερη λύση για την κάθε υπόθεση, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, έχοντας σαν στόχο την ουσιαστική επίλυση του προβλήματος. Η μακροχρόνια παροχή υπηρεσιών σε όλους σχεδόν τους τομείς του Δικαίου, μας έχει δώσει την δυνατότητα αποκτήσεως εμπειρίας σε υποθέσεις τόσο ιδιωτικές, όσο και επιχειρηματικές.

    Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας και του εκσυγχρονισμού στην παροχή νομικών υπηρεσιών, χρησιμοποιούμε ανεπτυγμένα συστήματα αυτοματισμού και τεχνολογική υποδομή, που εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των εντολέων μας, αλλά και την διασταύρωση στοιχείων και πληροφοριών για τον καλύτερο χειρισμό των υποθέσεων. Παράλληλα, η πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή όλων των ενεργειών που πραγματοποιούνται σε κάθε υπόθεση, μας δίνει την δυνατότητα για άμεση και πλήρη ενημέρωση των πελατών μας επί όλων των υποθέσεων.

    Ο επαγγελματισμός, η διαφάνεια, η εχεμύθεια και η ηθική ακεραιότητα, αποτελούν βασικές αξίες λειτουργίας του γραφείου μας, οι οποίες οδηγούν στην θεμελίωση σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη μας, με στόχο την ομαλή και αποτελεσματική συνεργασία, πάντοτε προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του εντολέα μας.