Αυτοκίνητα

.jpg

          Το γραφείο μας αναλαμβάνει την άρτια και επιτυχή Νομική Υποστήριξη των εμπλεκομένων σε τροχαία ατυχήματα.

          Αναλαμβάνουμε και παρέχουμε με αποτελεσματικότητα:

 – Συμβουλές και καθοδήγηση των εμπλεκομένων από τις πρώτες στιγμές μετά το τροχαίο ατύχημα, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών (υλικών και ηθικής βλάβης)

– Εξώδικη και δικαστική διεκδίκηση και ικανοποίηση αξιώσεων αποζημιώσεως για υλικές ζημίες, ηθική βλάβη (στην περίπτωση τραυματισμού) και ψυχική οδύνη (στην περίπτωση απώλειας προσώπου).

– Αγωγές για πάσης φύσεως αξιώσεις από τροχαία ατυχήματα κατά Ασφαλιστικών Εταιριών και του Επικουρικού Κεφαλαίου.